ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΣ (TAVI, ASD/PFO)

Οι Υπηρεσίες μας

Στο ιατρείο διενεργείται πλήρης καρδιολογικός έλεγχος (λήψη ιστορικού, κλινική εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφημα), υπερηχογράφημα (triplex) καρδιάς, δοκιμασία κόπωσης, 24ωρη καταγραφή (Holter) αρτηριακής πίεσης, προαθλητικός έλεγχος, πρόληψη και αντιμετώπιση καρδιαγγειακών παθήσεων. Δημιουργείται ηλεκτρονικό αρχείο για τον κάθε ασθενή και όλα τα προσωπικά και ιατρικά δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς της σωστής διάγνωσης και θεραπείας του ασθενούς. Πατήστε εδώ για πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Στη EUROMEDICA-Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης, ο ιατρός διενεργεί καθημερινά εξετάσεις και θεραπείες που απαιτούν ενδονοσοκομειακό περιβάλλον όπως στεφανιογραφία, αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών με μπαλόνια και stents, διοισοφάγειο υπερηχογράφημα, ανάταξη κολπικής μαρμαρυγής, ενδονοσοκομειακή αντιμετώπιση οξέων καρδιολογικών προβλημάτων, διαδερμικές εμφυτεύσεις αορτικών βαλβίδων (TAVI) και ένα μεγάλο εύρος σύγχρονων και συνεχώς εξελισσόμενων διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων.