ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΣ (TAVI, ASD/PFO)

Το Ιατρείο

ΧΩΡΟΙ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Χώρος Υποδοχής

Γραφείο Ιατρού

Γραφείο Ιατρού

Εξεταστήριο

Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΣ

Έγχρωμος Υπερηχοτομογράφος καρδιάς
Philips CX50

Ασύρματη δοκιμασία κόπωσης
σε κυλιόμενο τάπητα.